A ile başlayan atasözleri

Acele işe şeytan garışır
Acı patlıcanı gırağı yagmaz
Aç ayı oynamaz
Adam    gıtlığında    keçiye    Abdurrahman Çelebi deUer
Adam olacag çocuk bokundan bellidir
Adamın arkasına vurmuşlar, “ah arkam!” demiş.
Adı böyüg, götü govug
Adı çıgdı dokuza, enmez sekize
Ag agca gara gün içindir
Ağaç yaşıkan eğilir
Ağır daş köşe daşı olur
Ağır daş yerinden oynamaz
Ağlamayan çocuğa meme vermezler (yogdur)
Ağlarsa anam ağlar, gusuru yalan ağlar
Ağnayana sivri sineg saz, ağnamayana davul zurna az
Ağustozun yarısı yaz yarısı gış
Akacag gan damarda durmaz
Akan su pislig dutmaz (Akan su mundar olmaz)
Akıl yaşda değil başdadır
Akıl akıldan üsdündür
Akılları pazara çıkarmışlar! herkes gendi ninkini beğenmiş
Akıllı adama kırk gün deli demişler, kırk birinci gün deli olmuş
Akılsız başın cezasını ayaklar çeker
Akrab etmez akrabanın akrabaya ettiğini
Alacaglıyı gören yolunu değiştirir
Alan da pişman satan da (almayan da)
Alışmış gudurmuşdan beterdir
Allah gardaşı gardaş yarattı, kesesini ayrı
Allah, derdi sevdiği gula verir
Allah iki kapu körlemez, bir kapu körler
Allah peksimetleri dişsizlere verir
Allah’ı dutan mahrım galmaz
Allah’ın öldürmediğini gullar öldürmez
Allah’ın selamı paraylan oldu
Allah’dan eylik,  (İngilizden)  hükümetten aylık
Allah’dan ümit kesilmez
Altın yere düşmeylan gıymetinden gaybetmez
Aman deyene el gakmaz
Ana gibi yar, vatan gibi dayar olmaz
Ana ölürsa çocuk ovada, buba olursa yu vada galır
Anasına bag gızını al kenarına bag bezini al
Arabın aglı incir çekirdeğini doldurmaz
Arayan mevlasını da bulur, belasını da
Arsıza yüz verme, asdar da isder
Armud biş, ağzıma düş
At binenidir, gılıç guşananın
Ata semer yakışmaz
Ateş düşdüğü yeri yakar
Ateş olmayan (yanmayan) yerden duman çıkmaz
Atı alan Ûsgüdar’ı geçdi
Ava giden avlanır
Avaracı popaz sağları da gömer
Ayağını yorganına göre uzat
Aynaya ne yüz gösderirsan onu görün
Ayranı yog içmeye, atınan gider sıçmaya
Az tamah çok ziyan getirir
Aza ganaat etmeyen çoğu da gaybeder

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir