Atasözleri

Z ile başlayan atasözleri

Zararın neresinden dönersen kardır. Zengin geyer güle güle deller, fakir geyer nerde buldun deller Zengin olmag isdersan, ya zengin yanına, ya deniz yanına. Zenginin göynü olana gadar fukarenın canı çıkar (Gübeği düşer) Zenginin malı züğürdün çengesini yorar Zeytin eğmek, hazır… Daha fazlasını okuZ ile başlayan atasözleri »

V ile başlayan atasözleri

Vakitsiz öten horozun kafasını keseller Veresiye içen iki defa sarfoş olur Vermeyinca Mabut, ne yapsın Mahmud? Versin parayı kapsın yarayı Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Ü ile başlayan atasözleri

Üzüm üzüme bakarag gararır Üzümü çok olan yere sepedi ufag getir Üzümü ye da bağzını sorma Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

U ile başlayan atasözleri

Ucuz etin yahnisi datsız olur Ummadığın daş, baş yarar Unumu eledim, eleğimi asdım Urubaları bir sıçan yer da bütün sıçannar gabahat bulur Utanan aç galır Utanma bazar, mideyi bozar. Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

O ile başlayan atasözleri

Oğlan dayıya çeker gız da halaya Olan oldu, torba doldu Oldu olacag, gırıldı nacag. Onnarın bildiği kantar, şindi suan dartar Osurmassan kokusu çıgmaz Oynamayacag gelinin yer dar olur. Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

T ile başlayan atasözleri

Tauğum güzel olsun da doğurmasınTauşan dağa küsdü, dağın haberi yog Tauşan tepse annından,  başgasından medet umar Tauşanı enişde kesince alinzavra da yapar yapacağını Taze pakla yemeyenin garnı ağrımaz Teggeyi begleyen çorbayı içer Tekerleği yağlamassan dönmez Temizlig imandan gelir Temizlig yarı… Daha fazlasını okuT ile başlayan atasözleri »

Ö ile başlayan atasözleri

Ödünç yeyen tabacasından yer. Öfgeylan gakan, ziyanılan oturur Öküz öldü, ortalıg bozuldu Ölenner geri gelmez Ölum, ölüm ardına olmaz Ölüm hak, miras helal Öyle baş öyle turaş Özürü gabahatından böyüg. Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı