‘Atasözleri’ kategorisi içerikleri

Y ile başlayan atasözleri

Ya bu deveyi güdmeli, ya bu diyardan gitmeli.
Ya devlet başa, ya guzgun leşe
Yabancının malı datlı olur
Yahudi züğürÜeyinca esgi defder garış dırır
Yalancının mumu yadsıya gadar yanar
Yananı Allah görür
Yarı dogdor insanı candan, yarı imam dinden imandan eder Makalenin tamamını oku »

U ile başlayan atasözleri

Ucuz etin yahnisi datsız olur
Ummadığın daş, baş yarar
Unumu eledim, eleğimi asdım
Urubaları bir sıçan yer da bütün sıçannar gabahat bulur Makalenin tamamını oku »

O ile başlayan atasözleri

Oğlan dayıya çeker gız da halaya
Olan oldu, torba doldu
Oldu olacag, gırıldı nacag.
Onnarın bildiği kantar, şindi suan dartar
Osurmassan kokusu çıgmaz
Oynamayacag gelinin yer dar olur.

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı