Atasözleri-Deyimler

D ile başlayan deyimler

Dabana guvvet Dabannarı yağlamak Daha yeri gızmadı Dal budag saldı Dalgama daş atma Dama daşına döndü Damarına basma Damdan düşer gibi Darısı başınıza Daş daş üstüne galmasın Datlı ye, datlı söyle Davetsiz misafir Davul tozu minare kölgesi Dayag ki tüttü… Daha fazlasını okuD ile başlayan deyimler »

Ç ile başlayan deyimler

Çakır kevf oldu Çala çala bişeye benzetti Çalımından geçilmez Çalmadan oynar Çam yarması Çanak yalayıcı Çarşafıla çevirmek Çarşamba garısına döndü Çengesi düşük Çevir da gaz yandı Çiçeği burnunda Çif çubuk sahibi Çil yavrusu gibi dağıldılar Çivi çiviyi söker Çok bagma… Daha fazlasını okuÇ ile başlayan deyimler »

C ile başlayan deyimler

Cadı garısına bengzedi Caga satar Cahillig etti Caminin yolunu bilmez, sofu kesildi Can alıcı Can çekişmeg Can çekişsin da canı çıkmasın Can maldan datlıdır Can gorkusu golay değil Canbazlık eder Canı cehenneme Canı çekmeg Canı çıksın Canına minnet Canına okumag… Daha fazlasını okuC ile başlayan deyimler »

B ile başlayan deyimler

Babanın malı değil Bacag gadar boyun var Bağrı yanık Bağzında galmag Bağyından geçmez Bahdına küs Bak şu feleğin işine Bakar görme/ Bal alacag çiçeği bilir, (buldu) Baldın çıplag Balinan bile yenmez Basgın çıkmag Basdığı yeri görmez Başbaşa vermek Baş göz… Daha fazlasını okuB ile başlayan deyimler »

A ile başlayan deyimler

Aç güzünü, açallar gözünü Aç gözünü da şaf goy içine. Açlığından nefesi kokar. Adam oğludur. Adam olana gadar,  dokuz furun ekmek isder. Adamlarda adamlıg galmadı, yog ….da. Adet yerini bulsun. Adı badsın. Adı çıgdı dokuza, enmez sekize Adı şanı belli… Daha fazlasını okuA ile başlayan deyimler »

F ile başlayan deyimler

Fasulya gibi genedini nimetten sayar Fazla mal göz çıkarmaz Feleğin işine bag Fıkır fıkır gaynar Fındıg gurdu Fırıldag gibi döner Fırsat düşgünü Fidan gibi.. Firavun kesildi Fol yog, yumurta yog Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Z ile başlayan atasözleri

Zararın neresinden dönersen kardır. Zengin geyer güle güle deller, fakir geyer nerde buldun deller Zengin olmag isdersan, ya zengin yanına, ya deniz yanına. Zenginin göynü olana gadar fukarenın canı çıkar (Gübeği düşer) Zenginin malı züğürdün çengesini yorar Zeytin eğmek, hazır… Daha fazlasını okuZ ile başlayan atasözleri »

V ile başlayan atasözleri

Vakitsiz öten horozun kafasını keseller Veresiye içen iki defa sarfoş olur Vermeyinca Mabut, ne yapsın Mahmud? Versin parayı kapsın yarayı Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Ü ile başlayan atasözleri

Üzüm üzüme bakarag gararır Üzümü çok olan yere sepedi ufag getir Üzümü ye da bağzını sorma Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı