Atasözleri-Deyimler

A ile başlayan atasözleri

Acele işe şeytan garışır Acı patlıcanı gırağı yagmaz Aç ayı oynamaz Adam    gıtlığında    keçiye    Abdurrahman Çelebi deUer Adam olacag çocuk bokundan bellidir Adamın arkasına vurmuşlar, “ah arkam!” demiş. Adı böyüg, götü govug Adı çıgdı dokuza, enmez sekize Ag agca gara… Daha fazlasını okuA ile başlayan atasözleri »

F ile başlayan atasözleri

Fasulyanın yahnisi, gitsin gelsin aynisi Fazla mal göz çıkarmaz Fena gomşu olacağına, fena yıl olsun Fuardanın düşgünü beyaz geyer gış dünü Fukarenin düşgünü yazlık geyer guş günü Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

C ile başlayan atasözleri

Can bağızdan gelir Can çıkar da huy çıkmaz Canı acıyan eşek, beygiri (atı) geçer Canım götündeyse osur da çıgsın Cemaat ne  derse  desin,  imam  bildiğini okur Cingane köyünden gaymak arar Ciğer bağlasa buduna, kedi düşmez ardına. Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru”… Daha fazlasını okuC ile başlayan atasözleri »