‘Atatürk, TC ilanı ve Kıbrıslı Türkler’ kategorisi içerikleri

Gülseren Kışlası’nın Tarihçesi

Birinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği günlerde özellikle Çanakkale, Hicaz ve Kanal cephelerinde esir alınan Türk askerleri İngilizler tarafından, bugünkü Gülseren Kışlası’nın bulunduğu bölgedeki kampta muhafaza edilmiştir. Kampta kötü şartlar altında yaşayan Türk askerleri tahtadan sigaralıklar, kaşıklar, boncuk işlemeler, zeytin çekirdeklerinden tesbih ve tahta oymacılığı yapıp gizlice kamp dışına kaçırarak satmışlar ve elde ettikleri para ile sigara, ekmek ve çeşitli yiyecek malzemeleri temin etmişlerdir.

Esir kampındaki Türk askerlerinin Anadolu’ya haber göndermerleri ve akrabalarıyla haberleşebilmeleri Mağusa’da yaşayan Türk balıkçıları ve kayıkçıları vasıtasaıyla olmuştur.

1916-1925 yılları arasında esir kamplarında ve Kıbrıs’ın değişik bölgelerinde esir tutulan bu insanlar serbest bırakıldıktan sonra Kıbrıs’tan ayrılmayıp Kıbrıslı Türklerle beraber hürriyet mücadelesi vermişlerdir.

II. Dünya Savaşı’nda; Hitler’in katliamından kurtularak gemilerle İtalya’dan Filistin’e gitmeye çalışan Yahudilerden bir kısmı, İngiliz Deniz Kuvvetleri tarafından yakalanarak, Kıbrıs’ta Eksolidimbu (Xylotymbou) ve Gülseren Kampı’nın bulunduğu bölgede (Osmanlı döneminde bu bölgede mevcut olan Karakoldan adını alan Karakol Bölgesi), ada halkından tecrit edilerek tutulmuştur. 1946 Ağustos ayında Filistin’e yasal göç başvurularının kabul edilmesinden başlayarak, 15 Mayıs 1948’de İsrail Devleti’nin kurulması ile birlikte, 1946-1949 yılları arasında toplam 52000 Yahudi Kıbrıs’tan Filistin’e gönderilmiştir.

Gülseren Kışlası 1964 yılından sonra RMMO tarafından bir askeri eğitim merkezi haline dönüştürülmüştür. Rumlar, Kıbrıs Türklerini güçsüz, kendilerini de güçlü gördüklerinden RMMO’nun kışlayı kullandığı dönemde, kışlada bulunan üç ayrı binanın üzerine uzak mesafeden görülebilecek şekilde “Cesursan – Gel – Al” kelimeleri binaların üzerinden silinerek, aynı büyüklükte ve aynı binalara “Cesurum – Geldim – Aldım” kelimeleri yazılmıştır. Kıbrıs Türk halkı 10 yıl boyunca yaşadığı burukluk ve hüzün yerine Anavatan ile birlikte mutluluk, sevinç ve kazanılan zaferle övünmüştür.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın modernizasyon kapsamında Gülseren Kışlası’nda da yeni bina ve tesisler inşa edilerek hizmete girmiş ve eski binalar da miadlarını doldurmaları nedeniyle yıktırılmıştır. Ancak “Cesurum – Geldim – Aldım” kelimeleri Eğitim Tabur Komutanlığı’nın modern binası üzerine yazılarak kışlaya yeni gelen erlere bunun anlam ve önemi açıklanmaktadır.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının, 2000 yılındaki yeniden yapılanması sonucunda bölgede görev yapan Piyade Taburları ile Eğitim Taburu 4. Piyade Alayı emrine verilerek Alay teşkil etmiştir. Alay Gülseren Kışlası’nda görev yapmaktadır.

Kaynak: G.K.K.lığı tanıtım broşürü

Fotoğraf: Armağan Örki

Halkın Sesi ve BRTK

Kıbrıs Türk mücadele tarihine bakıldığı zaman, günün çok zor şartlarına rağmen en önemli unsurların başında Kıbrıs Türk basını gelmekteydi. Kıbrıs Türkü bu hayati ve hassas mücadeleden eğer alnının akı ile çıkmışsa ve şu anki konumuna kadar gelebilmişse bunda hiç kuşku yok ki en önemli mihenk taşlarından birisi yerel basın organları idi. Sadece KKTC genelinde değil tüm Kıbrıs düşünüldüğünde şu anda yaşayan en eski basın organı HALKIN SESİ Gazetesidir…

HALKIN SESİ Gazetesi, Özgürlük Mücadelesi Önderimiz Merhum Dr.Fazıl KÜÇÜK’ün 14 Mart 1942’de, aynı zamanda doğum günü olan ve Tıp Bayramı olarak takvim yapraklarında yerini alan bir tarihte yoluna başladı ve ilk sayısında belirtilen şu maddelehe yayım politikasını sürdürdü: Türk Toplumu’nun haklarını korumak, toplumun dertlerini dile getirmek, bağımsız olmak, İngiliz Sömürge İdaresi ve Rum engelleri ile mücadele etmek, Anavatan sevgisini ve ona bağlılığını idame ettirmek, memleketteki Makalenin tamamını oku »

Biz coştuk, onlar da dinledir

Kıbrıs Türk toplumun yetiştirdiği ilk siyasilerden biri olan Faiz Kaymak da, Atatürk’ü benimseyip, O’nun ilkelerine uymak için Türkiye’de yaşamanın şart olmadığına dikkati çekerken, Cumhuriyet’in ilan edildiği günlerdeki anılarını şöyle anlatıyordu:
“Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra, bizim sömürge idaresine karşı mücadelemiz bir o kadar artmaya başladı. Atatürk’ten güç alıyor ve mücadele etmekten korkmuyorduk. Lise tahsilimi 1923-1924’te tamamladıktan sonra öğretmenliğe başladığım zaman, başımdan çok ilginç olaylar geçmiştir.
Öğretmen olarak ilk görevimiz öğrencilere Atatürk’ü öğretmek, O’nun büyüklüğünü ve önemini anlatmaktı. Ben bu yolda büyük bir gayret sarf ediyordum. Dolayısıyla davranışlarım İngiliz yöneticilerini rahatsız ediyordu. Sık sık beni uyar Makalenin tamamını oku »