‘Atatürk, TC ilanı ve Kıbrıslı Türkler’ kategorisi içerikleri

Kıbrıs Türklerine En Büyük Müjde

Kıbrıs Türk toplumunun Mücadele Önderi Dr. Fazıl Küçük, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanını, Mısır’da öğrendiğini belirtirken, anılarını şöyle anlatmıştı:

“İstanbul’da lise son sınıfta okuyordum. Yaz tatilinde Kıbrıs’a ailemin yanına gitmiştim. O zamanlarda Kıbrıs’tan Türkiye’ye giden gemiler ilk önce Mısır’a uğruyordu. Ben de tatilimi tamamlayıp, Türkiye’ye dönerken, 29 Ekim 1923 günü gemi Mısır’da demir atmıştı. Ertesi gün Mısır’dan ayrılmazdan önce, Atatürk’ün Cumhuriyet’i ilân ettiğini öğrendim. Benimle birlikte başka arkadaşlar da vardı. Sevincimizden ne yapacağımızı şaşırmıştık. Türkiye’ye varıncaya kadar da heyecanımız hiç durmadı. Yol boyunca Kıbrıs’ta Makalenin tamamını oku »

Öğretmenlerin Anıları

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilân edildiği günlerde, Kıbrıs’ta sömürge idaresi kanunlarına göre öğretmenlik yapanların oldukça ilginç anıları vardır. 29 Ekim 1923 yılında henüz 20 yaşında genç bir öğretmen olan Hıfsiye Ziya Hacıbulgur (1903 doğumlu) ile o günlerde öğretmenliğe yeni başlayan kız kardeşi Kadriye Hacıbulgur (1905 doğumlu) heyecanlı günleri yaşamış ve öğrencilere Atatürk’ün öğretilmesinde büyük çaba harcamış ilginç anıları olan kişilerdir. Atatürkçü Kıbrıs Türkleri kitabında anlattıkları aynen şöyledir:

“29 Ekim 1923 akşamı geç saatlerde evimizin kapısı çalınmış ve babamıza bir telgraf verilmişti. Telgrafta, Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan ettiği belirtiliyordu. Sevinçten sabaha kadar uyumadık ve ertesi gün okulda yapacaklarımızı planladık. Okula gidince, ilk işimiz öğrencilerimize müjdeyi vermek oldu. Bu günden itibaren derslere başlamaz Makalenin tamamını oku »

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı ve Kıbrıs Türkleri

Türkiye’deki gelişmeleri titizlikle takip eden Kıbrıslı Türkler, Büyük Önder Mustafa Kemal’in, saltanatı sona erdireceğini ve tarihi adımlar atacağını anlamışlardı. Nitekim Lefkoşa’da yayınlanan “SÖZ” gazetesi, 20.10.1923 tarihli sayısında, yani Cumhuriyetin ilanından dokuz gün önce, şunları yazıyordu: “Türkiye’nin yüce evladı Mustafa Kemal Paşa, Türk milletinin hür ve müstakil yaşamaya kesinkes karar verdiğini bütün dünyaya ilan etti. Böylece Türk milleti hayat ve hürriyetinin müdafii ve muhafızı, bilfiil kendisi olacağını hakiki mümessili vasıtasıyla bildirmiş bulunuyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı demektir.”
Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan ettiği 29 Ekim 1923 günü Kıbrıs’ta büyük bir şenlik başlamış, yer yerinden oynamıştı. Kimsenin İngiliz sömürge yönetimine aldırdığı yoktu. Halk ölümü dahi göze alarak, evler, okullar ve camiler ilk kez korkusuzca Türk bayrakları ve Atatürk’ün resimleriyle donatılmıştı. Zengin, fakir, hayvan besleye Makalenin tamamını oku »