‘Kıbrıs Gezilecek Yerler’ kategorisi içerikleri

Archangelos Mihail İkon Müzesi

Girne’de eski liman bölgesinde yer alan bu yapı, Archangelos Mihail Kilisesi olup, 11 Haziran 1990 tarihinde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından elden geçirilmiş ve ikon müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Archangelos Mihail Kilisesi 1860 yılında inşa edilmiş olup, doğu-batı yönünde uzanan tek mekanlı bir kilisedir.

Müzede, kiliseye ait ikonlara ilaveten, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi koruması altında bulunan başka ikon gruplarından örnekler de sergilenmektedir.
İkonlar üzerinde, Ortodoks Hristiyanlar tarafından çok benimsenen Hz. İsa ve mehtelif azizlerin resimleri tasvir edilmektedir. İkonların çoğu 19.y.y. sonrasına aittir. Bu dönemde ikon ressamları Hollanda ve Almanya’dan özel ikon boyaları ithal etmeye başlamıştır. 19. y.y. sonlarından günümüze kadar kullanılmış olan bu boyalar, düz ve parlak görünümlüdür.

Resim kaynağı: alanaplin

Saçaklı Ev

Saçaklı Ev Kıbrıs

Özellikli bir yapı olan “Saçaklı Ev”, Lefkoşa surlar içi Selimiye Mahallesi Kütüphane Sokakta yer almaktadır. Yola çıkma yapan köşk odasının eğimli dikmelerle desteklenen geniş saçaklarından dolayı “Saçaklı Ev” olarak isimlendirilmiştir. Kare bir iç avluyu çevreleyen “L” planlı ve iki katlıdır. Yapının tarihi ise kesin olarak bilinmemekle birlikte, gerek ön cephedeki izlerden gerekse restorasyon aşamasında alt kat revaklı galeride ortaya çıkan Gotik kemerden, geçmişinin Orta Çağa dayandığı anlaşılmaktadır.

Osmanlı döneminde mevcut Orta Çağ kalıntılarından yararlanılarak geliştirilen konut, gerek plan, gerekse yapının tekniği ile malzeme özellikleri bakımından Osmanlı konut mimarisi özellikleri taşımaktadır. Giriş kapısı üzerindeki 1932 tarihli kayıtlar, yapının bu tarihte esaslı bir onarım geçirdiği, geniş kapısı ile alt kat ön cephedeki taş çerçeve büyük ebatlı pencerenin bu onarımdan kalma olduğu anlaşılmaktadır.

Konutun zemin ve üst katında üçer oda bulunmaktadır. Alt kat revaklı galeri Makalenin tamamını oku »

Canbulat Paşa Türbe ve Müzesi

Kilis Sancak Bey’i olan Canbulat, Kıbrıs’ın fethine karar verildiği zaman hazırlanan kuvvetler arasına bilhassa Anadolu Beylerbeyi İskender Paşa’nın tavsiyesi üzerine dahil edilir. Lefkoşa’nın fethinde üstün yararlılıkları görüldüğünden 18 Eylül 1570’te Mağusa’yı kuşatan Osmanlı Ordusu’nun sağ kanadına İskender Paşa ve Derviş Paşa ile birlikte görevlendirilir. En kanlı çarpışmaların yer aldığı Arsenal Burcu’na Venedik askerleri Osmanlı Ordusunun kaleye girmesini engellemek için keskin bıçaklarla kaplı çark yerleştirilir. Bu durum üzerine kaleye girmesi imkansız hale gelen Osmanlı ordusunun önünü açmak için, Canbulut Paşa beyaz atının üzerine binerek çarkı durdurmak ister ve beyaz atının üzerinde çarkın içine girer. Osmanlı ordusu çarkın bozulması ile kaleye girer ve göğüs göğse savaşır. Bir efsaneye göre çarkta kafası kesilen Canbulat Paşa kafasını koltuğunun altına koyar ve kılıcını eline alarak atına biner. Bunu gören Osmanlı askerleri yüreklenerek ve direnerek kaleyi fethederler.

Arsenal Tavyası’ndaki çarpışma sırasında şehit düşen Canbulat Paşa’nın Tür Makalenin tamamını oku »