‘Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı’ kategorisi içerikleri

Garip Dede Şehida

Yolunuz bir gün Girne’nin Zeytinlik Köyüne düşerse Garip Dede Şehidası’nı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Etrafı demir parmaklıklarla çevrelenmiş bu mezar “Hayat Ağacı” diye isimlendirilen bir ağacın altında bulunuyor. Günümüzde hakkında iki farklı rivayet anlatılan Garip Dede Şehidası, eski ve terkedilmiş bir yağ değirmenine ait su kuyusunun yanında yer alıyor.

Garip Dede Şehidası ile ilgili anlatılan rivayetlere göre:
Templos’a Venediklilerden sonra gelen aşiretin başında “Dede” olarak anılan ak sakallı bir ‘Derviş’ varmış. Aşiret üyeleri, köyde içecek temiz su olmadığı gerekçesiyle köye yerleşmek istememişler. Fakat yaşlı adam, köy meydanına yakın yerdeki hayat ağacını göstererek: “Bu ağacın kökleri ta suya kadar iner. Buraya bir su kuyusu kazın” emrini v Makalenin tamamını oku »

Havva ile Adem Destanı

Adil ol, kâmil ol, Eyüp’te hem can

Lutfile nutk-ı sedayı dinle.

Doğruluk babında hakoldu cihan

Evvela Ademle Havva’yı dinle

Cennet içindeyken Ademle Havva

Onları da İblis eyledi ihva

Yedirdi buğdayı, işletti hata

Sebep oldu cihane bicayı dinle Makalenin tamamını oku »

Destan

Türk edebiyatında bir şiir türü olan destan belli kuralları olan ve daha çok kahramanlık veya toplumsal olayları anlatan şiir olarak anlaşılır. Ancak Kıbrıs’ta, bu durum bir değişiklik gösterir. Burada destan diye bir kaleme alınan, aslında bir ağıttır, mersiyedir. Asılan-idam edilen kişilerin arkasından yazılmışlardır. Belirtilmesi gereken bir ikinci durum da Kıbrıs’ta bu destenları kimlerin yazdığının tam belli olmadığıdır. Yapılan tesbitlere rağmen, kesinlik kazandırılmamıştır. Hele Makalenin tamamını oku »