‘Kahramanlik Hikayeleri’ kategorisi içerikleri

Herşey Karşılıklı

Yeşilırmak köyünde bir başka hikaye anlatılır.
Kuvvetiyle nam yapmış birisi bir eve misafir gitmiş Adamın evde olmadığı bir anda, ağır bir eşyayı yerini beğenmediği için aldığı gibi bir başka yere koyuvermiş. Bir zaman sonra o gün misafiri olduğu adamı kendi evine davet etmiş. O da eşeğine binip gitmiş. Yaz mevsimi olduğu için yatağı dama sermişler.  Adam yatmağa çıkarken eşeği de koltuğuna alıp beraber çıkarmış. Ev sahibi buna şaşmış;

–  Hayrola demiş, avlu sığmadı mı eşeği?

–  Eee, demiş misafir, ne olur ne olmaz… O beni bu kadar yol taşıdı ben de onu dama çıkardım…

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Fes Yerine Giyilen Taş

Çıralıköy’de şöyle bir hikâye anlatılır;

Kuçube (Küçükbey) Kıbrıs’a ilk gelip yerleşen beylerden birinin oğluydu. Bugün tamamen Rumlara meskûn Dala (Dalda-Dulda) köyü o zaman tamamen Türktü. Ve bunun da o köyde epey tarlaları vardı. Sabah gider akşam gelirdi. Çok güçlü kuvvetliydi, bir yaşında danayı iki boyunuzundan tutluğu gibi boynunu büker yere yatırırdı. Bir gün bir taşı yontmuş fes haline gelirmiş, babşına giyip (Lemba) Çıralıköy’e taşımış. Taş bir metre boyunda ve tahminen 80 okka ağırlığındadır. Yıllar yılı evinin kapısı önünde durmuş, torunu içinde inekleri sulamıştır. 1963 olaylarında köy göçünce orada kalmış. 1968 yılında olaylar durulunca tarafımdan alınıp Kasaba’ya götürülmüş, koruma altına alınmıştır. Ancak 1974 harekâtından sonra orada terk edilmiştir

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı