‘Türküler’ kategorisi içerikleri

Sevda Gelsin Başına

Varayım gideyim
Aman aman
Dağlar başına
Değirmen gurayım
Aman aman
Çeşme başına
Çeşme başına
Yarim girmiş aman aman
Onbeş yaşına
Sevda nedir bilmezdim
Aman aman
O getirdi başıma
Beni gınayanlar
Aman aman
Sevda gelsin başına
Aman aman
Sevda gelsin başına!

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Hanaylar Yapardım


Hanaylar yapdırdım döşedemedim
Çifde gumruları eş edemedim
Zalim felek ile başedemedim

Gonma bülbül gonma çeşme başına
Şu gençlikde neler geldi garib başıma

Hanaylar yapdırdım yüceden yüce
İçinde yatmadım üç gün üç gece
Gurbannar keseyim döndüğün gece

Gonma bülbül gonma çeşme başına
Şu gençlikde neler geldi garib başıma

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı


Gemideyim Gemide


Vapurum üç borulu
Yola çıkma yorulun
Eğer hasda olursan aman aman.
Doktorun ben olurum

Gemici başı mısın
Cevahir daşı mısın
Sana bir mendil versem aman aman,
Goynunda daşır mısın.

Gemideyim gemide
Ayağım yemenide
Ben şimdi evlenemem aman aman,
Asgerlik var geride
Asgere alma beni aman aman,
Sevdiğim var geride

 

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı