‘Kıbrıs Türk Oyunları’ kategorisi içerikleri

Kadeh Oyunu

Bayram ve düğünlerin başlıca oyunudur. Oyuncu bir kadeh sudoldurur. Katlı bir mendili kadehin ağzına kapar ve su dolu kadehi tersçevirir. Usulca başına yerleştirir. Bu iş tamamlanınca hazır bekleyençalgıcılar hafiften başlayıp gittikçe hızlanan bir tempoyla çalmağa başlarlar.Oyuncu da bu tempoya uygun ritmik hareketlerle oynar, çeşitli figürler yapar.Çok hareketli bir oyundur. Çalgı bazan hafifler, oyuncu temposunu yavaşlatır,yere diz vurur veya tek ayağı üzerine çömelip diğer ayağını yere paralel gelecekşekilde öne uzatır. Bütün bunlar su dökülmeden yapılır. En sonunda çalgı anidendurur. Oyuncu da ayni anda durup kadehi düz gelecek şekilde eliyle alıpseyircileri selamlar. Böylece oyun sona erer.

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Köroğlu

İki kişi tarafından oynanır. Oyuncular çalgının ahengine uymuş oynarken çalgı aniden kesilir. Oynayanlar sorar:

-Neden çalmazsınız çalgıcılar?

–Para.. derler. Oyuncular çalgıcıların tepsisine para atar.

Çalgı başlar, oyun devam eder. Biraz sonra çalgıcılar gene durur. Ayni sorular sorulur ayni cevaplar alınır. Bu iş birkaç defa tekrarlanınca oyuncular para yerine vaatlerde bulunmaya başlarlar. Vaad vaadi takip eder oyun devam eder. Ama öyle bir an gelir ki çalgıcılar kuru vaad karındoyurmaz deyip çalgıyı keser.

Mesela oyunculardan biri yakında bir akrabasının ölmesinin muhtemel olduğunu, mirasa konunca vereceğini, öteki alış verişle uğraştığını, malını sattıktan sonra bol para vereceğini vaat eder. Bir kaç vaatten sonra oyun biter. (Karpaz Bölgesi)

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Mandala

Düğünlerde, bilhassa kına gecesi oynanır. Güvey kınalanıp köşesine çekildikten sonra içinde mumlar yanan kına tepsisi ortaya bırakılır. İsteyen kalkıp kınayı işler. İşte bu esnada iki kişi kalkar. Ellerinde birersopa vardır. Halk, kadın erkek halka şeklinde ve karışık oturur. Oyuncularsopaları baston gibi kullanır ama müziğin ahengine göre yürürler. Kemane ileudun temposuna uyarlar. Oyunculardan biri:

Mandala yavrum mandala,

Kömür da goydum mangala

Böyle oyun olur mu

Seni gidi budala? der.

Sopasını tüfek gibi kullanarak ötekini vurma taklidi yapar,öteki ise hem sözle hem de hareketle ona cevap verir. Bu birkaç defatekrarlanınca müziğin temposu değişir ve oyuncular da buna uyarak sirto adıverilen oyuna geçerler.

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı