Çocuk Oyunları

Yakantop

Kız ve erkek çocukların karışık oynadıkları oyunlardandır. Ama zevkli olduğu kadar da acı  vericidir, içi dolu sünger topla oynanır. Oyuna katılacaklar tek sıra olur, içlerinden biri çıkar ve, Ana mana Porto kala Dina mina puf Bende rega ruf Ga lan… Daha fazlasını okuYakantop »

Uçurgan(Uçurtma)

Denge unsuruna dayanarak yapılan bir araçtır. Üç tane eşit uzunlukta kamış çubuk alınır. Tam ortalarından ve eşit açılar meydana getirecek şekilde tutturulup sıkıca bağlanır. Sonra başka bir sicim parçası alınarak açıkta kalan uçlar iyice gerilir. Meydana gelen çerçeveye kağıt kılıf… Daha fazlasını okuUçurgan(Uçurtma) »

Topaç

Topaç adı verilen armut biçimli ve ucunda sivri bir çivi bulunan oyuncakla oynanan yaygın bir oyundur. Gaytan adı verilen bir ip alınır. Ucu çiviye takıldıktan sonra topacın üzerine dolanır. İpin bir ucu da onu döndürecek kişinin işaret parmağına sarılır. Ani… Daha fazlasını okuTopaç »

Tavşanla Köpek

Kız ve erkek çocuklarının karışık oynadıkları bir oyundur. Çocuklar halka olup otururlar. İçlerinden biri tavşan rolüne girip halkanın içinde oturur. Öteki ise köpek rolünde olup halkanın dışında bekler. Oyun başladıktan sonra halkanın dışında koşmağa tavşanı yakalama fırsatı kollamağa başlar. Bu… Daha fazlasını okuTavşanla Köpek »

Süt Bişdi Mi?

Çocuklar guruplar halinde toplanırlar. Kız erkek karışık oynanır. İçlerinden biri sorar: -Süt bişdi mi? -Bişdi… cevabı verilir. -Guzular işdi mi? -İşdi. -Cuzular nerede? -Alaya’da -Ne yeller? -Dövme (herse) -Ne dökeller? (Bafta – ne sıçallar?) -Düğme -Bu hafta kimin düğünü? -…………………….’nın… Daha fazlasını okuSüt Bişdi Mi? »

Saklambaç

Saklanma ve saklananları bulma esasına dayanan bir oyundur. Daha fazla erkekler arasında hem gündüz, hem de gece oynanır. Oyuncuların beşten az olmasına dikkat edilir. Çocuklar tek sıra halinde dizilir. İçlerinden biri ayrılır ve; Ana mana Porto kala Dina mina puf… Daha fazlasını okuSaklambaç »

(Taş) Daş Saklama

Kız ve erkek çocukların karışık oynadıkları bir oyundur. Çocuklar iki guruba ayrılırlar ve birer reis seçerler. Ondan sonra aralarında 5-6 adım mesafe olacak şekilde karşılıklı otururlar. Reisler yazı tura atışarak daşı kimin saklayacağını tesbit ederler. Reisler kendi guruplarının yanına giderler.… Daha fazlasını oku(Taş) Daş Saklama »

Pirilli (Misket)

Erkek çocukların oynadığı bir oyundur. Pirilli (misket) adı verilen cam yuvarlaklarla oynanır. Oyuncuklar en az iki, en çok istenildiği kadar olur. Oynanış şekline göre çeşitli isimler verilir. Oynanış gayesine göre iki adı vardır. 1.  Çuluna oyun 2.  Gazanmaca oyun ÇULUNA… Daha fazlasını okuPirilli (Misket) »