Çocuk Oyunları

Gemicig veya Gayık Yüzdürmek

Dere kenarlarında veya su birikintilerinde oynanır. Çam kabuğundan yontulmuş veya kağıttan katlanıp yapılmış kayıklarla oynanır. Yapılışları şöyle tarif edilebilir; Bir parça çam kabuğu alınır, bıçakla oyularak istenilen şekle getirilir. Ortasına direkler yerleştirilince suya salınır. Kağıttan kayık yapmak daha kolaydır. Dikdörtgen… Daha fazlasını okuGemicig veya Gayık Yüzdürmek »

Hırsız-Zaptiye

Bu oyun daha çok erkek çocukların oynadığı bir oyundur. İri yarı ve korkusuz tipleri temsil edenler hırsız rolünde olur, yardımcıları da seçilir, öte yandan polis rolünü yapacak olanlar da bir başkanın idaresinde ikinci gurubu meydana getirirler. Hırsızlar gurubu kaçar zaptiyeler… Daha fazlasını okuHırsız-Zaptiye »

Gurudere (Birdirbir)

Erkeklerin oynadığı bir oyundur. Ama şimdi okullarda kız/erkek karışımı yapılan bir jimnastik haline gelmiştir. Gerçekte de oyundan çok bir beden eğitimi hareketidir. Oyuna katılanlar tek sıra halinde dizilirler. İçlerinden biri ayrılır. Oyuna katılanlar, ellerini dizlerine dayayıp belden kırılacak şekilde eğilirler.… Daha fazlasını okuGurudere (Birdirbir) »

Dibino

Dibino oyunu  yere çizilen bir dikdörtgen içinde, tek ayak üzerinde ve düz bir taşla oynanır. Kimin önce oynayacağı atışma ile belli olur. Birinci oynayacak olan taşını birler hanesine atar. Yalnız hemen taşla oynamaya başlamaz .Önce gözler kapalı olarak ve iki… Daha fazlasını okuDibino »

Eşecii Suvardın Mı?

Daha bebek çağındaki (iki ila beş yaşlarında) çocuklarla oynanan bir oyundur. Onları güldürmeğe yarar. Çocuğun ağlaması halinde, onu susturmak için burnu iki parmak arasına alınır ve; ..Eşecii (eşeciği) suvardın mı? Diye sorulur. ..  Suvarmadım … derse .. Aman.. aman… Susuzluktan… Daha fazlasını okuEşecii Suvardın Mı? »

Cırıldağ (Gıcırdag)

Erkek çocuklarının oynadığı bir oyundur. Denge esasına dayanan  bir araçla oynanır. Yere    sağlamca bir odun direk gömülür. Ucu sivrilmiş olan bu oduna karşılık uzun bir sırık alınır. Bu sırık bir ucuna yakın yerinden sivri uca yerleşebilecek şekilde oyulur. Bu oyuğun… Daha fazlasını okuCırıldağ (Gıcırdag) »

Babı Düme

Kız ve erkek çocuklarının karışık oynadıkları bir oyundur. Çocuklar bir dizi halinde seki gibi yüksekçe bir yere oturup ayaklarını uzatırlar. Ebe olarak seçilen kişi ayakta kalıp şu tekerlemeyi okur. Düme düme Babi düme Zemzeme iki Hami düme Aldır dedi Puldur… Daha fazlasını okuBabı Düme »

Döndürek

Çoğunlukla topaç çeviremeyen küçük çocukların oynadığı bir oyun ve bu oyunda kullanılan oyuncağın adıdır. Koni biçimli bir tahta parçasına eksen takılarak yapılır. Bu koni de çoğu zaman tahta iplik makaralarından yontularak yapılır. Eksen takılırken uç ve kuyruk kalacak şekilde ayarlanır.… Daha fazlasını okuDöndürek »

Ayakdaşı

Hem erkek hem de kızların oynadığı bir oyundur. Bazı bölgelerde bir ayak adı ile de bilinir. Düz bir satha dikdörgen çizilir ve altı eşit kareye bölünür. Dikdörtgenin bir ucuna, ortaya gelecek şekilde bir çukur kazılır. Bu, atışma yeridir. Taşı çukura… Daha fazlasını okuAyakdaşı »