Kıbrıs Türk Oyunları

Tavşanla Köpek

Kız ve erkek çocuklarının karışık oynadıkları bir oyundur. Çocuklar halka olup otururlar. İçlerinden biri tavşan rolüne girip halkanın içinde oturur. Öteki ise köpek rolünde olup halkanın dışında bekler. Oyun başladıktan sonra halkanın dışında koşmağa tavşanı yakalama fırsatı kollamağa başlar. Bu… Daha fazlasını okuTavşanla Köpek »

Süt Bişdi Mi?

Çocuklar guruplar halinde toplanırlar. Kız erkek karışık oynanır. İçlerinden biri sorar: -Süt bişdi mi? -Bişdi… cevabı verilir. -Guzular işdi mi? -İşdi. -Cuzular nerede? -Alaya’da -Ne yeller? -Dövme (herse) -Ne dökeller? (Bafta – ne sıçallar?) -Düğme -Bu hafta kimin düğünü? -…………………….’nın… Daha fazlasını okuSüt Bişdi Mi? »

Saklambaç

Saklanma ve saklananları bulma esasına dayanan bir oyundur. Daha fazla erkekler arasında hem gündüz, hem de gece oynanır. Oyuncuların beşten az olmasına dikkat edilir. Çocuklar tek sıra halinde dizilir. İçlerinden biri ayrılır ve; Ana mana Porto kala Dina mina puf… Daha fazlasını okuSaklambaç »

(Taş) Daş Saklama

Kız ve erkek çocukların karışık oynadıkları bir oyundur. Çocuklar iki guruba ayrılırlar ve birer reis seçerler. Ondan sonra aralarında 5-6 adım mesafe olacak şekilde karşılıklı otururlar. Reisler yazı tura atışarak daşı kimin saklayacağını tesbit ederler. Reisler kendi guruplarının yanına giderler.… Daha fazlasını oku(Taş) Daş Saklama »

Pirilli (Misket)

Erkek çocukların oynadığı bir oyundur. Pirilli (misket) adı verilen cam yuvarlaklarla oynanır. Oyuncuklar en az iki, en çok istenildiği kadar olur. Oynanış şekline göre çeşitli isimler verilir. Oynanış gayesine göre iki adı vardır. 1.  Çuluna oyun 2.  Gazanmaca oyun ÇULUNA… Daha fazlasını okuPirilli (Misket) »

Salıncak

Bilhassa kızların rağbet ettiği bir eğlence çeşididir. Fakat kısa bir devre öncesine kadar köy çocuklarının beşiği salıncaktı. Anne diğer çocuklar ilişmesin veya yuvarlanıp yataktan düşmesin diye merteklere iki tane çift ip gerer, kalın ve dokuma harar bezinden hazırladığı çukur yatağı… Daha fazlasını okuSalıncak »

Tahtaravalli

Altı ile on iki yaşları arasındaki bütün çocukların rağbet ettiği bir oyundur. Kaldıraç esasına dayanır. Uzun bir tahta veya mertek alınır. Yere büyükçe bir taş konur. Tahta ortasından gelecek şekilde bu taş üzerine konur. Taşın görevini bir ağaç kütüğü göreceği… Daha fazlasını okuTahtaravalli »

Tezgahcı Gız

İki kız çocuk karşılıklı geçip otururlar. Ayak altları da birbirine deyecek şekilde konur. Birisi ayağını basar gibi yapınca öteki o ayağını çeker. Bu defa aksi ayaklar ayni şekilde hareket ettirilir.Bu yapılırken de şu tekerlemeyi söylerler. Cırlıg cıgıdım Cırlıg cıgıdım Akşama… Daha fazlasını okuTezgahcı Gız »

Tahta Tahta Ben Var

Tahta tahta ben var, kız ve erkek çocukların beraber oynadıkları bir oyundur. Çocuklar tek sıra halinde bir seki üzerine oturup ayaklarını uzatırlar. İçlerinden birisi ayrılır. Her kelimesini söyleyişte birinin ayağına işaret ederek şu tekerlemeyi söylemeye başlar. Tahta tahta ben var… Daha fazlasını okuTahta Tahta Ben Var »

Koşu

Köy çocuklarının pek rağbet etmedikleri bir oyun veya spordur. Zaten buna pek ihtiyaçları da var denemez. Çünkü köylü çocuk günde en az 6/7 mil yol yürür, yürümek zorundadır. Bu da onun adalelerini geliştirmeğe kafidir. Genellikle deniz kenarlarındaki kumlarda veya köy… Daha fazlasını okuKoşu »