Kıbrıs Türk Oyunları

İskemle Oyunu

Ev içinde oynanan bir oyundur. Kız erkek karışık oynanır. Oyuna katılan kişilerin sayısından bir eksik sayıda sandalye alınır. Oyunu dışarıdan idare edecek biri de ayrılır. Dışarıda kalan ya bir müzik aracı ile ya da eliyle bir tempo tutturur. Çocuklar bu… Daha fazlasını okuİskemle Oyunu »

Kapucubaşı

Kız ve erkek çocukların müşterek oynadıkları bir oyundur. Oyuna katılacak kişiler arasında iki kişi seçilir. İkisi bir araya gelir ve yalnız ikisinin bildiği ötekilerin haberdar olmadığı birer isim seçerler. Ondan sonra yüz yüze gelir ve ellerini havaya kaldırarak birbirine kenetlenip     … Daha fazlasını okuKapucubaşı »

Ne Lazımdır?

Erkek çocukların oynadığı bir oyundur. Oynayacak gurup arasından iki kişi seçilir. Bunlar ayrı yere gider ve yalnız ikisinin bildiği bir meslek ismi, bir de o meslekle ilgili alet ismi üzerinde anlaşırlar. Sonra bunlardan biri dik durur, diğeri de başını onun… Daha fazlasını okuNe Lazımdır? »

Padem Oyunu

Erkek çocukların oynadığı bir oyundur. Bademle oynanır. Herkes belli sayıda badem alır. Yere oyuncular kadar sıralı çukur açılır. Belli bir atışma yeri işaretlenir. Herkes tek tek avucuna belli sayıda bademi alıp çukura atar. Anlaşmaya göre ya en çok sayıda, yahut… Daha fazlasını okuPadem Oyunu »

Kumpanyo

Bu hem oyun hem de bazı oyunlardan önce söylenen tekerleme ve yapılan hareketin adıdır. Oyun olarak oynandığı vakit şöyle hareket edilir. Oynayacak olanlar bir araya gelirler. Aralarından üç kişi ayrılır. Ellerini avuç içleri yere bakacak şekilde ve üst üste koyup… Daha fazlasını okuKumpanyo »

Kırlangıç

Kız ve erkek çocukların oynadığı oyunlardandır. Yalnız ilkokul çağındaki çocukların oyunudur. Çocuklar tek sıra halinde dizilince içlerinden biri çıkar ve; İn des dik Dora las tik Evzela in des tik tekerlemesini söyler. Son mısradaki tik hecesi kime isabet etmişse o… Daha fazlasını okuKırlangıç »

Kim Osurdu

Toplu halde bulunan çocuklar arasında fena bir koku yayıldığı ve yellenme sesi duyulduğu halde kimin yellendiği anlaşılmazsa içlerinden biri çıkar ve herkesi tek sıra halinde dizer.    Her kelimesini söyleyişte bir kişiyi işaret ederek şu tekerlemeyi okur. Kim osurdu?  İt osurdu… Daha fazlasını okuKim Osurdu »

Kule Oyunu

Pek çok köyde Rumca adları ile bilinir. (Guca, gugo, skadolya v.s.) Ayni bölgede her ismi ile söylendiği olur. Erkek çocukların oyunudur. Çok kişiyle oynanır. Kişi başına düz bir taş alınır ve kule gibi üst üste konur. Ayrıca büyük bir taş… Daha fazlasını okuKule Oyunu »

İki Sekiz Bir Ondokuz

Erkek çocukların oynadığı bir oyundur. Beşer kişilik iki gurup halinde ayrılırlar. Yazı tura ile ebe olacak gurup tesbit edilir. Kaybeden gurup bir duvar dibine gidip tek sıra halinde dizilir. En öndeki elleriyle duvara tutunur. İkinci eğilip onun belini tutar. Ayni… Daha fazlasını okuİki Sekiz Bir Ondokuz »