Kıbrıs Türk Oyunları

Eşecii Suvardın Mı?

Daha bebek çağındaki (iki ila beş yaşlarında) çocuklarla oynanan bir oyundur. Onları güldürmeğe yarar. Çocuğun ağlaması halinde, onu susturmak için burnu iki parmak arasına alınır ve; ..Eşecii (eşeciği) suvardın mı? Diye sorulur. ..  Suvarmadım … derse .. Aman.. aman… Susuzluktan… Daha fazlasını okuEşecii Suvardın Mı? »

Cırıldağ (Gıcırdag)

Erkek çocuklarının oynadığı bir oyundur. Denge esasına dayanan  bir araçla oynanır. Yere    sağlamca bir odun direk gömülür. Ucu sivrilmiş olan bu oduna karşılık uzun bir sırık alınır. Bu sırık bir ucuna yakın yerinden sivri uca yerleşebilecek şekilde oyulur. Bu oyuğun… Daha fazlasını okuCırıldağ (Gıcırdag) »

Babı Düme

Kız ve erkek çocuklarının karışık oynadıkları bir oyundur. Çocuklar bir dizi halinde seki gibi yüksekçe bir yere oturup ayaklarını uzatırlar. Ebe olarak seçilen kişi ayakta kalıp şu tekerlemeyi okur. Düme düme Babi düme Zemzeme iki Hami düme Aldır dedi Puldur… Daha fazlasını okuBabı Düme »

Döndürek

Çoğunlukla topaç çeviremeyen küçük çocukların oynadığı bir oyun ve bu oyunda kullanılan oyuncağın adıdır. Koni biçimli bir tahta parçasına eksen takılarak yapılır. Bu koni de çoğu zaman tahta iplik makaralarından yontularak yapılır. Eksen takılırken uç ve kuyruk kalacak şekilde ayarlanır.… Daha fazlasını okuDöndürek »

Ayakdaşı

Hem erkek hem de kızların oynadığı bir oyundur. Bazı bölgelerde bir ayak adı ile de bilinir. Düz bir satha dikdörgen çizilir ve altı eşit kareye bölünür. Dikdörtgenin bir ucuna, ortaya gelecek şekilde bir çukur kazılır. Bu, atışma yeridir. Taşı çukura… Daha fazlasını okuAyakdaşı »

Beşdaş

Hem kız hem erkek çocukların oynadığı bir oyundur. Eğlenceli olduğu kadar da dikkat ister. İki kişi veya iki gurup arasında oynanır. Kimin önce oynayacağı yazı-tura ile tesbit edilir. Bu iş tamam olunca oyuncu beş tane küçük ve yuvarlakça taş alır.Taşları… Daha fazlasını okuBeşdaş »

Evcik Oyunu

Kızların oynadığı bir oyundur. Ama bazan kız erkek karışımı da oynandığı görülür.  Yalnız kızlar oynuyorsa bebekler yapılır, eski mutfak eşyaları toplanıp mutfak düzenlenir. Taşlarla odalar kesilir. Ev kadınlarının yaptığı bütün hareketler taklit edilir. Evleri yakın olanlar, komşularını ziyarete gidip dedi-kodu… Daha fazlasını okuEvcik Oyunu »

Fırıldak

Pek çok köylerde fırıldak, bazı köylerde de rumca adıyla avriya diye bilinen oyuncak basit bir pervanedir. Denge esasına dayanarak yapılır. Gavcardan, teneke parçasından, bazan da elverişli bitkilerden istifade edilir, rüzgarda döndürülür. Yapılışları oldukça basittir. Bir parça kamış alınır.Tam ortasına bir… Daha fazlasını okuFırıldak »

Atlama

Çok rağbet edilen oyunlardandır. Çocuklar buna çeşitli isimler verir ve bol bol oynarlar. Yarışmalar tertipleyip eğlenirler.Tek adım, çif (çift) adım, uzun atlama yüksekten atlama, duvarı aşma, (bir bakıma engelli koşu) gibi adlar verirler. En zor ve tehlikeli olanı yüksekten atlamadır.… Daha fazlasını okuAtlama »