‘Kıbrıs Türk Sanatları’ kategorisi içerikleri

Kıbrıs Türk Seramik Sanatı

Kıbrıs Türk Seramik Sanatı

Neolitik Çağdan itibaren, Kıbrıs-Anadolu-Kuzey Suriye etkileşimi bilinmekte, Anadolu’dan gelen insanların beraberlerinde Kıbrıs’ta olmayan malzeme ve üretim kültürlerini de adaya getirdikleri yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır. Doğada bulunan bakır filizlerinin işlenmeden, alet olarak kullanıldığı çağ olarak bilinen ve MÖ 3500 – 2300 yılları arasına tarihlenen Kalkolitik Çağda, Doğu Anadolu’da yaşayıp Kirbet Kerak denilen seramiği üreten insanların da Kıbrıs’la ilişkilerde bulundukları kabul edilmektedir.

seramik Makalenin tamamını oku »

Geleneksel Kıbrıs İnşaatçılığında Taş

Kanlıköy’de taş ocağı. Geçmişte,toplumumuzda ‘mermer’ olarak bilinen ve alçı taşlarından yapılan yer karolarının hammaddesi ile alçı yapımında kullanılan taşların çıkarıldığı ocak, günümüzde çalıştırılmıyor. Kanlıköy, Lefkoşa 2006.

Ortaçağ ve Osmanlı döneminin belirgin yapı özelliklerini birlikte taşıyan bir bina. Sivri kemerler ve kesme kumtaşı örgüsüyle alt kat Ortaçağ’a; Ahşap iskeletli cumba, ahşap pencere başlıkları ve düzgün sıralı moloz kumtaşı örgüsüyle üst kat Osmanlı Dönemi’ne ait. Fotoğrafın solunda bugün Belediyeler Birliği olarak kullanılan Latin Başpiskoposluk Konağı, sağında ise Letkoşa’nın son üç kemerli evinden biri olan yapıdaki kemer izleri. Bina bugün retaurant-bar olarak kullanılıyor. Bina, Osmanlı kültürüne özgü, ihtiyacın öncelikle varolandan karşılanması mantığının sonucu olarak günümüze kadar yaşamıştır. Selimiye Meydanı kuzey cephe, orta bölüm. Letkoşa 2006. Makalenin tamamını oku »

Kıbrıs Türk Karikatür Sanatı

Kıbrıs Türk toplumunda önce “Sözlü Mizah” vardı. Saz aşıklarının söylediği “Destanlar” “Gölge Oyunu”nun “Karagöz-Hacivat” tiplemeleri, “Nasrettin Hoca Fıkraları” ve “Orta Oyunu’ndaki “Meddahlar” en keskin hiciv ve nükteleriyle Kıbrıs Türk toplumundaki “Sözlü Mizah” geleneğini yansıtmaktaydı. 18. yüzyılın sonlarında yayınlanan “Kokonoz” (1896-1910) ve “Akbaba” (1897-1898) isimli mizah gazeteleri, Kıbrıs Türk toplumunda “Yazılı Mizah” anlayışının başlamasına ve gelişmesine neden olur. Su dönemlerde, “Kokonoz” ve ” Akbaba’nın yanı sıra, siyasi gazeteler de “Yazılı Mizah’a yer vermeye başlarlar. Makalenin tamamını oku »