Kıbrıs Türk Yaşamı

Kerevet

Köylerde 1960’lı yıllara kadar kullanılan sağlam tahtadan yapılmış karyola veya yataklara verilen addır. Yaklaşık iki metre x iki metre ebadında yapılırlardı. Tahtalar uçlardan yaklaşık 30cm. içeriden enine kalın bir tahtanın üzerine çakılır. Enine çakılan bu tahtaların her birine de bir… Daha fazlasını okuKerevet »

Nikah ve Düğün

Köy kadınlarına göre “Beyaz duvaglar içine girmeg her gızın ruyasıdır”. Beyaz muradın ifadesidir. Ve hayatta bir tek defa olsun beyazlara bürünmek saadetlerin en büyüğüdür. Hazırlıklar tamamlanıp nikâh günü gelince merasim kız evinde yapılır. Gelini çalgıcı kadınlardan birisi hazırlar. Bu gelin… Daha fazlasını okuNikah ve Düğün »

Genel Anlamda Düğün

Bir milletin varlığının devamı, kuvvetli oluşunun yanında çoğalmasına da bağlıdır. Bunu da gerçekleştirmek için evlenip yuva kurmaları icap eder. İnsanları hayvanlardan ayıran özelliklerden birisi yuva kurmaları, bu yuvaya karşı da bazı kayıtlarla bağlı bulunmalarıdır. Öyle olmasaydı toplumlarda düzensizlik alıp yürürdü.… Daha fazlasını okuGenel Anlamda Düğün »

Düğünler Nasıl Yapılır?

1963 Aralığında başlayan toplumlar arası çatışmalar, Türk Toplumunu ya göçmek ya da davranışlarını değiştirmek durumunda bıraktı. Göçenler zaten ekonomik bakımdan yıkıma uğradı. Ama göçmeyenler de ya üretim yapamıyor ya da az miktarda da olsa ürettiğini satamıyordu. Oğlanlar işsiz, dolayısıyla parasız… Daha fazlasını okuDüğünler Nasıl Yapılır? »

Çalgıcılar

Kıbrıs Türk Toplumunda çalgıcılara iyi gözle bakılmazdı. Bu değer vermeyiş ahlaki açıdan çok, eşini geçindiremiyceği veya eşine sadık kalamayacağı endişelerinden kaynaklanıyordu. Çünkü uzak yerlere giden, üç-dört gün düğün evinde kalan şahıslarla yüz-göz olan çalgıcıların hayatı hareketli idi. Kızı kendi haline… Daha fazlasını okuÇalgıcılar »

Bizden evvelki nesiller, evi nasıl düzenler, nasıl evlenirlerdi?

Köylüler arasında bir laf vardır. “Giz gundagda, cehiz sandıkda” derler. Kanımca köy erkeklerinin fazla çocuklarını oğlan istemelerinin başlıca sebebi de budur. Çünkü kız çocuğu sahibi ana, kızı daha bebek yaştayken sandığın bir köşesinde çeyiz biriktirmeğe başlar. Bunları, ya köy köy… Daha fazlasını okuBizden evvelki nesiller, evi nasıl düzenler, nasıl evlenirlerdi? »

Ya Çocuğu Olmayanlar?

Çocuk sahibi olmak, her genç çiftin en büyük emeli ve görevidir. Aslında hazların da en büyüğüdür. Doğanın emri budur. Törenin emri budur. Toplumun beklentisi budur. Ama çocuk olmuyorsa? Derdinizi kimseye anlatamazsınız. Çare arayacaksınız. Bir defa, bir defa daha… Bilenlere soracaksınız.… Daha fazlasını okuYa Çocuğu Olmayanlar? »