Fes Yerine Giyilen Taş

Çıralıköy’de şöyle bir hikâye anlatılır;

Kuçube (Küçükbey) Kıbrıs’a ilk gelip yerleşen beylerden birinin oğluydu. Bugün tamamen Rumlara meskûn Dala (Dalda-Dulda) köyü o zaman tamamen Türktü. Ve bunun da o köyde epey tarlaları vardı. Sabah gider akşam gelirdi. Çok güçlü kuvvetliydi, bir yaşında danayı iki boyunuzundan tutluğu gibi boynunu büker yere yatırırdı. Bir gün bir taşı yontmuş fes haline gelirmiş, babşına giyip (Lemba) Çıralıköy’e taşımış. Taş bir metre boyunda ve tahminen 80 okka ağırlığındadır. Yıllar yılı evinin kapısı önünde durmuş, torunu içinde inekleri sulamıştır. 1963 olaylarında köy göçünce orada kalmış. 1968 yılında olaylar durulunca tarafımdan alınıp Kasaba’ya götürülmüş, koruma altına alınmıştır. Ancak 1974 harekâtından sonra orada terk edilmiştir

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir