Gül Satarım (Bal Satarım)

Kız ve erkek çocukların karışık oynadıkları bir oyundur. Oyuncuların sayısı en az sekiz – on kişi olur. Ondan fazla olması bir mahzur teşkil etmez. Çocuklar bir kız, bir erkek olmak üzere halka teşkil edecek şekilde yere otururlar. Bir kişi de bir mendil alıp halkanın dışında bekler, içlerinden birinin işareti ile bütün gurup birden koro halinde:

Gül satarım, gül satarım
Usdamdan miras galdı
(Çarşıda kiraz galdı)
Ustam öldü ben satarım
Ustamdan ala satarım.

Tekerlemesini söylemeğe başlarlar. Halkanın dışındaki ayni sözleri tekrar ederek çocukların etrafında dönmeye başlar.Farkına vardırmadan mendili herhangi birinin arkasına bırakıverir. Dönmeğe devam eder. Arkasına mendil bırakılan farkedince mendili alır ve bırakanın peşine düşer. Eğer mendili bırakan kendini kovalayan yetişmeden boş yere ulaşıp oturursa, öteki kaybeder. Koro ayni tekerlemeyi söylemeğe, elinde mendil kalan da halkanın etrafında dönmeye devam eder. Ayni hareketi o da başkasına tatbik eder. Oyun çocuklar usanınca sona erer.

Oğuz M. Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir