Gülseren Kışlası’nın Tarihçesi

Birinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği günlerde özellikle Çanakkale, Hicaz ve Kanal cephelerinde esir alınan Türk askerleri İngilizler tarafından, bugünkü Gülseren Kışlası’nın bulunduğu bölgedeki kampta muhafaza edilmiştir. Kampta kötü şartlar altında yaşayan Türk askerleri tahtadan sigaralıklar, kaşıklar, boncuk işlemeler, zeytin çekirdeklerinden tesbih ve tahta oymacılığı yapıp gizlice kamp dışına kaçırarak satmışlar ve elde ettikleri para ile sigara, ekmek ve çeşitli yiyecek malzemeleri temin etmişlerdir.

Esir kampındaki Türk askerlerinin Anadolu’ya haber göndermerleri ve akrabalarıyla haberleşebilmeleri Mağusa’da yaşayan Türk balıkçıları ve kayıkçıları vasıtasaıyla olmuştur.

1916-1925 yılları arasında esir kamplarında ve Kıbrıs’ın değişik bölgelerinde esir tutulan bu insanlar serbest bırakıldıktan sonra Kıbrıs’tan ayrılmayıp Kıbrıslı Türklerle beraber hürriyet mücadelesi vermişlerdir.

II. Dünya Savaşı’nda; Hitler’in katliamından kurtularak gemilerle İtalya’dan Filistin’e gitmeye çalışan Yahudilerden bir kısmı, İngiliz Deniz Kuvvetleri tarafından yakalanarak, Kıbrıs’ta Eksolidimbu (Xylotymbou) ve Gülseren Kampı’nın bulunduğu bölgede (Osmanlı döneminde bu bölgede mevcut olan Karakoldan adını alan Karakol Bölgesi), ada halkından tecrit edilerek tutulmuştur. 1946 Ağustos ayında Filistin’e yasal göç başvurularının kabul edilmesinden başlayarak, 15 Mayıs 1948’de İsrail Devleti’nin kurulması ile birlikte, 1946-1949 yılları arasında toplam 52000 Yahudi Kıbrıs’tan Filistin’e gönderilmiştir.

Gülseren Kışlası 1964 yılından sonra RMMO tarafından bir askeri eğitim merkezi haline dönüştürülmüştür. Rumlar, Kıbrıs Türklerini güçsüz, kendilerini de güçlü gördüklerinden RMMO’nun kışlayı kullandığı dönemde, kışlada bulunan üç ayrı binanın üzerine uzak mesafeden görülebilecek şekilde “Cesursan – Gel – Al” kelimeleri binaların üzerinden silinerek, aynı büyüklükte ve aynı binalara “Cesurum – Geldim – Aldım” kelimeleri yazılmıştır. Kıbrıs Türk halkı 10 yıl boyunca yaşadığı burukluk ve hüzün yerine Anavatan ile birlikte mutluluk, sevinç ve kazanılan zaferle övünmüştür.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın modernizasyon kapsamında Gülseren Kışlası’nda da yeni bina ve tesisler inşa edilerek hizmete girmiş ve eski binalar da miadlarını doldurmaları nedeniyle yıktırılmıştır. Ancak “Cesurum – Geldim – Aldım” kelimeleri Eğitim Tabur Komutanlığı’nın modern binası üzerine yazılarak kışlaya yeni gelen erlere bunun anlam ve önemi açıklanmaktadır.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının, 2000 yılındaki yeniden yapılanması sonucunda bölgede görev yapan Piyade Taburları ile Eğitim Taburu 4. Piyade Alayı emrine verilerek Alay teşkil etmiştir. Alay Gülseren Kışlası’nda görev yapmaktadır.

Kaynak: G.K.K.lığı tanıtım broşürü

Fotoğraf: Armağan Örki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir