H ile başlayan atasözleri

Haber etmeylan, hacı olunmaz
Haleb ondaysa arşın bundadır
Ham yumurta soyulmaz
Hamama giren, terler da çıkar
Hasdaysa çorba sorulmaz
Haydan gelen huya gider
Hayır dile gomşuna, hayır gelsin başına
Hazıra dağlar dayanmaz
Hem aç hem guduz, elameti da çok
Hem camiye hem kilseye tapan, ikisinden da mahrum galır
Her anaya çocuğunun sümüğü datlı gelir
Her evden dumar çıkar ama kiminde aş bişer kiminde daş
Her goyun gendi bacağından asılır
Her gördüğünün sakallı buban değildir
Her guşun eti yenmez
Her horoz gendi çöplüğünde öter
Her yiğidin bir yoğurd yiyişi vardır
Her yokuşun bir enişi var
Herkes kömürleri öngüne çeker
Hesabını bilmeyen öküz, senede bir çift boynuzdan olur
Horoz ölür da gözü çöplügde galır
Horozu çok olan yerde golayına sabah olmaz
Hurmaya çıgsa babucları yerde galmaz
Huylu huyundan vazgeçmez

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir