Halkın Sesi ve BRTK

Kıbrıs Türk mücadele tarihine bakıldığı zaman, günün çok zor şartlarına rağmen en önemli unsurların başında Kıbrıs Türk basını gelmekteydi. Kıbrıs Türkü bu hayati ve hassas mücadeleden eğer alnının akı ile çıkmışsa ve şu anki konumuna kadar gelebilmişse bunda hiç kuşku yok ki en önemli mihenk taşlarından birisi yerel basın organları idi. Sadece KKTC genelinde değil tüm Kıbrıs düşünüldüğünde şu anda yaşayan en eski basın organı HALKIN SESİ Gazetesidir…

HALKIN SESİ Gazetesi, Özgürlük Mücadelesi Önderimiz Merhum Dr.Fazıl KÜÇÜK’ün 14 Mart 1942’de, aynı zamanda doğum günü olan ve Tıp Bayramı olarak takvim yapraklarında yerini alan bir tarihte yoluna başladı ve ilk sayısında belirtilen şu maddelehe yayım politikasını sürdürdü: Türk Toplumu’nun haklarını korumak, toplumun dertlerini dile getirmek, bağımsız olmak, İngiliz Sömürge İdaresi ve Rum engelleri ile mücadele etmek, Anavatan sevgisini ve ona bağlılığını idame ettirmek, memleketteki sanat hareketlerini destekleyip, teşvik ettirmek. Yayım politikası yanında ele alacağı konular da ilk sayısında açık bir dille ve kesin çizgilerle belirtildi ve şöyle yazıldı: Okulların ve Evkafın kayıtsız şartsız Türk toplumuna bırakılması, müftülük makamının kurulması, İslam Kanunları ile yürütülen mahkemelerin, Anavatanın kabul ettiği Medeni Kanunlarla yürütülmesi, Miras, Vesayet kanunlarının Anavatanın kabul ettiği mahkemelere dönüştürülmesi. Günün zor ve biraz da cesaret isteyen şartlarında, Rum Yönetiminin her türlü baskı ve ambargolarına rağmen, gerektiğinde kese kağıdına yaptığı baskılarla Kıbrıs Türküne kesintisiz ulaşan ve bir anlamda da Kıbrıs Türk liderliği ile Kıbrıs Türk halkının arasında köprü olan HALKIN SESİ, ‘Hakkın Sesi ve Halkın Dili’ sloganından hiçbir ödün vermeyerek, mücadelemizin temel taşlarından birisi olarak hala yayın hayatını sürdürmektedir.

Kıbrıs Türk Mücadele tarihinde önemli bir paya sahip olan ve sıcak çatışma günlerinde büyük özveri ve gizlilikle yayın hayatına başlayan diğer bir yayın organımız da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’dur. Bayrak Radyosu, 25 Aralık 1963 tarihinde Rumların, Ada Türklerini ortaklığa dayanan Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlaması üzerine, Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurmak amacıyla yayına başladı.

Gerekli elektrik gücünün birkaç araba aküsüyle sağlandığı küçük bir garajda yayına başlayan Bayrak Radyosu, sadece 2500 metre yayın alanına sahipti. Bu alan, 24 Şubat 1964’te adanın her tarafında bulunan Türklere seslenebilecek kapasiyete erişti. 1974’e gelinceye kadar zaman zaman şiddetlenerek artan Rum saldırıları karşısında Bayrak Radyosu, kısıtlı olanaklara rağmen, her zaman Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesinin yanında olmuştur. Barış Harekatı’nın gerçekleştirildiği 1974 yılı sonrasında yeni bir yapılanma içine giren Bayrak Radyosu. 1976 yılında televizyon yayınına da başladı. İlk kez 19 Temmuz 1976’da Diyarbakır’dan sökülüp getirilen siyah beyaz stüdyo cihazlarının devreye sokulmasıyla televizyon yayınlarına başlayan Bayrak Radyosunun adı da, Bayrak Radyo Televizyonu olarak değişti 4 Aralık 1977’de FM yayınları başladı. 1 Temmuz 1979’da renkli TV yayınına geçildi. 6 Temmuz 1979’da ise, Ankara-Lefkoşa arasında ilk ve güçlü bir link bağlantısı kuruldu. Küçük bir garajda akülerle yayına başlayan Bayrak Radyosu, 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte çıkarılan bir yasa ile özerk bir kurum statüsüne kavuşarak, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu adını aldı.

Çalışma: Levent ÖZADAM (Sivil Savunma Radyo Müdürlüğü)

Kaynak: Sivil Savunma Dergisi, 39. Sayı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir