K ile başlayan atasözleri

Kapuyu gırar odun, halayığı … kadın, yaparım ben bu işin üsdesinden gelirim.
Karpuz yata yata böyür
Kedi gördü kıçında bir yüzük (sıyrık) da “amma yara!” dedi
Kedi yetişmediği ciyere pis der
Kel başa şimşir darak
Kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur
Kelin dırnağı olsa gendi kelini gaşır
Kesgin sirke gendi gabına zarar verir
Kılavuzu garga olanın burnu bogdan gakmaz
Kır atın yanında duran ya huyundan alır ya tüyünden.
Kırg dervişig, birbirimizi bilmişig
Kırkdan soora azanı teneşir paklar
Kırkdan soora bayram olmaz
Kimin arabasına binersak onun türküsünü söylerik.
Kimse kimsenin kısmetini yeyemez.
Korkmuş ete sineg gurt atar
Körkak bezirgan ne kar eder ne ziyan
Köpek bok yemeylan,deniz mundarolmaz
Köpek yediği yerde örer
Köpeklerin duası gabul olsa, gökden kemik yağardı.
Köprüden geçene gadar ayıya dayı deller
Kötülüg yapanın yanına galır
Köyü buldu köpeksiz, çıgdı yola (da gezer) deyneksiz.

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir