Kim Osurdu

Toplu halde bulunan çocuklar arasında fena bir koku yayıldığı ve yellenme sesi duyulduğu halde kimin yellendiği anlaşılmazsa içlerinden biri çıkar ve herkesi tek sıra halinde dizer.    Her kelimesini söyleyişte bir kişiyi işaret ederek şu tekerlemeyi okur.

Kim osurdu?  İt osurdu
Yorgalandı yola düştü
Pancar bişti, götü şişti
Avlun mavlun
Dümbelek çıkardan …. Zırt.

Zırt kelimesi kime rast gelirse o olsun olmasın yellendiği kabul edilir ve onunla alay edilir. Not: Yorgalanmak kelimesi Eski Türkçe’nin bir mirasıdır. Yorga kelimesi eski metinlerde koşu atı, çabuk yürüyen at (yorıgan) yorgalanmak da ata binmek anlamlarındadır.
Zaten hemen arkasından gelen “Yola düşdü” sözü bunu doğrular özelliktedir. Bu gün kullandığımız “ata bindi, yollandı” deyimi ayni ifadenin değişik söylenişinden başka bir şey değildir.

Oğuz M. Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir