Kuzey Kıbrıs’a Onlar Yön Veriyor

Kuzey Kıbrıs kamuoyu daha çok ‘Kıbrıs Sorunu’ üzerine odaklanmış gözükse de, ülke gündeminde turizmden magazine, eğitimden basına farklı alanlarda çeşitli tartışmalarda birçok değişik fikir havada uçuşurken, kimi isimler ülke kamuoyunu yönlendirmekte daha etkili oluyor.

Rauf Denktaş (KKTC 1. Cumhurbaşkanı)


Rauf Raif Denktaş, 27 Ocak 1924 tarihinde Baf’ta doğdu. İngiltere’de hukuk eğiti­mi gören Denktaş, yurda döndükten sonra Türk toplumunun iki önemli ismi Faiz Kaymak ve Dr. Fazıl Küçük arasında ara bulucu rolünü üslendi. Faiz Kaymak’ın teklifi ve Dr.Fazıl Küçük’ün tasvibiyle Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu başkanlı­ğına seçildi. 1963 tarihinde adada gerilimin yükselmesiyle birlikte, Türk direniş hareketinin öncüleri arasındaki yerini aldı. Kıbrıs Türklerinin temsilcisi olarak sa­yısız toplantıya ve görüşmeye katıldı. 1974 Barış Harekatından sonra Kuzey Kıbrıs Türk Federasyonu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönemlerinde Cumhurbaş­kanı olarak görev yaptı. Kıbrıs Türk toplumunun en tanınan siyasî siması olan ve adı neredeyse “Kıbrıs Sorunuyla birlikte anılan Rauf Denktaş’ın görüşleri, Annan Planı referandumundan sonra muhalefette kaldı. Denktaş, geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk siyasetine yön veren en önemli güçlerden biri.

Mehmet Ali Talat (2. KKTC Cumhurbaşkanı)

6 Temmuz 1952’de Girne’de doğan Mehmet Ali Talat, 1977 yılında ODTÜ Elek­trik Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans alarak mezun oldu. Eğitim ve Kül­tür Bakanı, Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Başbakan olarak birçok hü­kümette görev alan Talat, 14 Ocak 1996’da yapılan 14’üncü Kurultay’da CTP Genel Başkanlığına getirildi. 2004 yılında gerçekleştirilen Annan Planı referan­dumu sırasında “Evet” kanadında yer alarak Kıbrıs siyasetinde önemli bir güç haline geldi. 20 Nisan 2005 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı oldu. Halen Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Mehmet Ali Talat, deneyimci bir siyasetci olarak Kuzey Kıbrıs siyasetine yön veriyor.

Asil Nadir (Kıbrıs Medya Grubu Sahibi)


1941 yılında Lefke’de doğan Asil Nadir, 1963’te Londra’ya taşındı. İngiltere’deki aile şir­ketini büyüten Nadir, iflasın eşiğindeki Polly Peck şirketini satın alıp Londra Borsası’nın yıldızlarından biri haline getirdi. 1985 başlarında özel serveti 500 milyon sterlini aşan Asil Nadir, Sunday Times gazetesi tarafından dünyanın en zenginleri arasında 11. sıra­ya yerleştirilmiş, ayrıca risk üslenme konusunda dünyanın 15 gözü pek işadamı arasın­da gösterilmişti. Türkiye’de basın sektörüne de giren Asil Nadir, 1989 itibariyle tarım, gı­da, tekstil, elektronik, denizcilik, turizm ve medya alanlarında bir imparator olarak ka­bul ediliyordu. Daha sonra hakkında açılan davalarla iflasın eşiğine gelen Asil Nadir, İngiltere’den maceralı bir kaçış sonrasında Kıbrıs’a yerleşti. Kuzey Kıbrıs’ın en yaygın ga­zetesi Kıbrıs’ın sahibi olan Asil Nadir, eski parlak günlerinden uzak görünse de, Kuzey Kıbrıs kamuoyuna yön veren isimlerden biri.

Hasan Hastürer (Gazeteci)


2 Aralık 1951’de Küçük Kaymaklı’da doğan Hasan Hastürer, 1974 yılında kamu­da çalışmaya başladı. 1999 yılında emekli olana dek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürlüğü, Başbakan Yardımcılığı’nda Genel Koordina­törlük, daha sonra Cumhuriyet Meclisi’nde Müşavirlik görevlerinde bulundu. Kıb­rıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın Yönetim ve Yürütme Kurullarında görev yaptı. Kıbrıs Türk Barış Derneğinin kuruluşuna etkin olarak katılıp, ilk yönetim kurulun­da yer aldı. Çok sayıda sivil toplum örgütünün yetkili kurullarında çalıştı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin başkanlık görevini altı yıl yürüttü. 1971 yılından başladığı gazetecilik hayatı boyunca Savaş, Bozkurt, Yarın, Söz, Ortam ve Halkın Sesi gazetelerinde çalıştı. Halen Kıbrıs gazetesinde etkin gazetecilik hayatını sür­düren Hastürer, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak tecrübelerini genç gazetecilere aktarmaktadır. Sürekli Basın Kart sahibi olan Hastürer’in çok sayıda gazetecilik ödülü bulunmaktadır.

Sethat Akpınar (Girne Amerikan Üniversitesi)


İlk ve orta öğrenimini doğum yeri Lefkoşa’da tamamlayan Serhat Akpınar, üniversite eğitimini Uluslararası Pazarlama alanında yaptı. Yüksek lisans için İngiltere’ye giden Akpınar, üst düzey yöneticilik eğitiminin ardından Certified Business Management eğiti­mi ve Harvard Üniversitesi Yükseköğretim Liderlik eğitimi aldı. Birçok üniversite tarafın­dan onursal doktora ünvanı ile ödüllendirilen Akpınar, İngiltere Direktörler Enstitüsü (Instutute of Directors IOD) üyesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi’ni, Amerikan Koleji’ni ve Future Koleji kurmuştur. Ha­len Girne Amerikan Üniversitesi’nde Yöneticiler Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Akpınar, 2007 yılında Kıbrıs Çocuk Vakfı ve merkezi İngiltere’de bulunan Dünya Barış Örgütü’nü (WPO) kurmuştur.

Suat Gürsel (Yakın Doğu Üniversitesi)


Baf’ın Melandra köyünde dünyaya gelen Suat Günsel, ODTÜ’deki fizik eğitiminin ardından adaya döndü. 1978 yılında Başarı Dershanesi ile eğitim sektörüne giren Günsel, öğrencileri üniversiteye hazırlamak yerine bir üniversite kurmaya verdi. 1989 yılında kısıtlı bir sermaye ile kurduğu Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs’ın en saygın eğitim kurumları arasına girdi. Forbes dergisi tarafından hazırlanan ‘Dünyanın En Zenginleri’ listesine 891. sıradan giriş yapan “Suat Hoca”, gayri safi milli hasılası 2 milyar 620 milyon dolar olan bir ülkede, 1 milyar dolarlık servet yapmayı başararak dikkatleri çekti. Suat Günsel, bugün Kuzey Kıbrıs’ın en önemli üç sektöründen biri olan eğitim alanında öncü isimlerden biri.

Erbil Arkın (Turizimci)


1950 yılında Larnaka’da doğan Erbil Arkın, üç yaşında ailesi ile birlikte Londra’ya yerleşir. Londra’da güzel sanatlar okuyan Arkın, daha sonra özel bir şirkette endüstriyel tasarımcı olarak çalışmaya başlar. 1976 yılına kadar mobilya tasarımcısı olarak çalşan Arkın, aynı sene Kıbrıs’a kesin dönüş yapar. Kıbrıs’ta uzun yıllar turizm sektöründe faaliyetlerde bulunan Arkın, şu anda adanın en gözde hotellerinden The Colony Hotel’in yanısıra, The Colony Sporting Club ve Palm Beach Casino gibi büyük işletmelerin sahibi. The Colony Hotel ile Kuzey Kıbrıs’taki otel standartını belirleyerek turizm alanında ülkeye çağ atlatan Arkın, vergi ödemenin ne denli önemli olduğunu da her fırsatta dile getiriyor. 2006 yılında ödediği 424,285.33 YTL vergi ile bu sözünü kanıtlalan Erbil Arkın, geçtiğimiz yıl KKTC vergi şampiyonu ünvanını aldı.

Kaynak: “North Cyprus Magazine” dergisi, 2007 Eylül-Ekim sayısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir