S ile başlayan deyimler

Sabah ola hayır ola
Sabır daşı olsa çatlardı
Sabun köpüğü gibi oturdu
Saç baş garmagarış
Saç saça baş başa
Sağ gözünden sol gözüne emniyeti yog
Sağdış girdi
Sağı solu belli değil
Saman altından su yörüdür
Saman gibi
Saman üsdünde gazzıg
Sana zahmet bana golaylıg
Sankim da caminin malından yer
Sarı çizmeli Mehmel Ağa
Sarı çiyan
Sabebolan Allah’dan bulsun
Selamı sabahı kesdi
Sen bilirsan bir iki, ben bilirim oniki
Sen giderken ben gelirdim
Sen sağ ben selamet
Seninki can da benimki patlıcan
Sesi sık(t)ma görmedi
Sıcağı sıcağına
Sıçan deliği bing lira
Sıfır sıfır elde hiç
Sırra gadem
Sıçdı da suvadı
Sildi da süpürdü
Sinek avlar
Sinek da güçügdür ama mide bulandırır
Soluk soluğa galdı
Sora sora İstambol’a giden
Soydu da suğana çevirdi
Soyu sopu belli değil
Söyleye söyleye dilimde tüy bitti.
Söz gelişi
Söz kesdiler
Sözüm ona
Sözüne söz, arşınına bez
Sözüne, yoksa gözüme?
Sözünü da balılan keserim
Su başından kesilir
Su gibi akar
Su gibi aziz ol
Sus pus oldu
Suya çekdi
Suyu gızdı
Suyuna gitmeli
Südü bozug
Süt dökmüş kedi gibi
Süt liman

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir