Sultan II. Mahmut Kütüphanesi

Sultan II.Mahmut Kütüphanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Başkenti Lefkoşa’da Selimiye Cami’nin doğu kapısı yanında bulunmaktadır. Sultan II. Mahmut devrinde Kıbrıs Valisi olan Ali Ruhi Efendi tarafından 1829 yılında kesme taştan inşa edilmiş bir yapıdır. Bina, tek kubbeli büyükçe bir odayla, önünde iki kubbeli revakıyla, Arap Ahmet Camii gibi klasik Osmanlı Cami ve Medrese mimarisinin bir örneğidir. Binanın dış duvarlarının kuzey, güney ve batı tarafındaki mermer levhalar üzerinde “Maşallah” (Allah korusun) kelimesi yazılıdır.
Giriş kapısının üst tarafındaki mermer levha üzerinde “Burası Kütüphanedir” yazısı ve giriş kısmının sol tarafındaki küçük oturma odasının güney duvarında ise H.1244/1828/29 tarihli Sultan Mahmut’un tuğrası vardır. Kütüphane odasının iç duvarlarının üst kısmı, Kıbrıslı Şair Hoca Hasan Hilmi Efendi tarafından yazılmış II.Sultan Mahmut’u metheden bir kaside (Şiir) ile çevrilidir. Odayı süsleyen bu şiir kabartma olarak yapılmış ve 22 ayar altın ile varakalanmıştır.
Bu şiirin Sultan Mahmut’a sunulması üzerine Hoca Hasan Hilmi Topkapı Sarayı’na davet edilerek kendisine Sultan-ı Şuara (Şairler Sultanı) unvanı verilmiştir.
Kütüphaneye başta II. Sultan Mahmut olmak üzere tanınmış bir çok kişi kitap bağışında bulunarak kütüphanenin zenginleşmesini sağlamıştır. Bunların arasında el yazması Kur’an-ı Kerim ve değerli Arapça, Türkçe ve Farsça kitaplar yer almakta idi.
2008 yılında Vakıflar İdaresi tarafından restore edilerek araştırma kütüphanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kütüphanede bulunan kitapların bir kısmı Milli Arşive verilmiş, bir kısmı da Türkçeye çevrilerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu çalışmalarda Kıbrıs’ın 400 yıllık; sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihî bütün kayıtları, Türkçeye çevrilerek araştırmacıların kullanımına sunulan kütüphane Kıbrıs’ın ilk resmi kütüphanesi olma özelliğini de taşımaktadır.

Çalışma: Yusuf ÇELİK (Sivil Savunma Lefkoşa Bölge Müdürlüğü)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir