‘Kıbrıs deyimler Ü’ etiketi

U ile başlayan deyimler

Uçan guşa borcu var
Uçan guşdan medet bekler
Utanan aç galır
Utanırsan yüzüne galbur goy
Uyuz gibi gaşınır
Uzun lafın kısası
Uzun uzadıya

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Ü ile başlayan deyimler

Üstüne toz gondurmaz
Üstüne vazife değil
Üsdünkörü geçişdirdi.

Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı