Kıbrısta deyimler Ü

U ile başlayan deyimler

Uçan guşa borcu var Uçan guşdan medet bekler Utanan aç galır Utanırsan yüzüne galbur goy Uyuz gibi gaşınır Uzun lafın kısası Uzun uzadıya Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Ü ile başlayan deyimler

Üstüne toz gondurmaz Üstüne vazife değil Üsdünkörü geçişdirdi. Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı