Kıbrısta U atasozleri

Ü ile başlayan atasözleri

Üzüm üzüme bakarag gararır Üzümü çok olan yere sepedi ufag getir Üzümü ye da bağzını sorma Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

U ile başlayan atasözleri

Ucuz etin yahnisi datsız olur Ummadığın daş, baş yarar Unumu eledim, eleğimi asdım Urubaları bir sıçan yer da bütün sıçannar gabahat bulur Utanan aç galır Utanma bazar, mideyi bozar. Oğuz M.Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı