‘resim sanatı resimleri’ etiketi

Kıbrıs Türk Resim Sanatı

70 yıl gibi kısa bir geçmişi olan Kıbrıs Türk resmi, sanat tarihinde oldukça kısa sayılabilecek bir süreç içerisinde çağdaşlaşma yolunda önemli adımlar atmış genç bir resim sayılabilir. Kısa tarihsel geçmişi belli resim tavırlarından çok, ancak belli dönemlerle ele alınabilecek olan Kıbrıs Türk resminin, bir süreç olarak kendisini başka ülkelerin resim hareketlerinden ayırabilecek oldukça özgünsel özellikleri bulunmamak tadır. Bir kez, Kıbrıs Türk resmi, Kıbrıs Türk’lerini toplumsal bir yapı üzerinde tutacak arayışların aydın gereksinimlerini karşılama; kısaca kendisi için bir varlık olma sancılarının paralelinde gelişen bir sanatsal yaratım süreci olarak algılanabilir.

resim sanati Makalenin tamamını oku »