Trafik Niçin Soldan Akar?

Dönem dönem gündem konusu olan, eğer KKTC de AB üyesi olacaksa yasalara uyum için trafiğimizin soldan değilde sağdan akmasını sağlamak mümkün mü sorusunu hatırlayanlar bilecektir. Trafik akışının soldan olmasının sebebini bilmeyenler yoktur İngiliz sömirgesinde yaşamış ülkelerin çoğunda bu böyledir. Fakat bugün dünyanın büyük bölümde trafik sağdan akmaktadır yanıbaşımızdaki anavatanımızda bile sağdandır ve burdan Anavatanımıza ziyaret için arabası ile gidenler veya oradan buraya gelenler zaman zaman bunun sıkıntılarını yaşanmakatadırlar. Ama bugün soldan akan trafiği sağdan yapmak mümkünmüdür? Belki ama bedeli çok ağır olur düşüncesindeyim alt yapımzın içler acısı olduğunu görmekteyiz yanlış yapılaşmış yollar, koruması olmayan yollar, her yerde bir kavşak ve doğrudan yola giriş yapan cinsten olan kavşaklarda gün geçmiyor ki kaza olmasın birde trafiğin akışının değiştiğini düşünün…! bunun yanında artık ülkeye sol direksiyon ararçlar giremez satın alınamaz kararı ile sanırım son nokta konmuş ve trafik akışının değişmesi imkansızlaşmıştır. Gelelim İngilizler neden yolun solundan gidiyor veya trafik soldan akıyora :

Bir zamanlar herkes ingilizler gibi yolun solundan gidiyordu. Bunun için de çok geçerli bir sebep vardı.

Yüzyıllar önce yolun solundan gelenin dost mu, yoksa düşman mı olduğunu kestirmek mümkün değildi. İnsanların çoğu sağ ellerini kullandıkları için, yolun solundan duvar dibinden (yaya veya atla) giderek sol tarafını emniyete alır, sağ ellerini kılıçlarını hemen çekecek şekilde hazır bekletirlerdi.

Yolun solundan seyehat, ilk defa 1300 yıllarında, papanın Roma’ya gelecek Hacıların yolda karmaşaya sebep vermemeleri için, yolun solundan gitmelerini söylemesiyle resmileşti ve yüzyıllar boyu devam etti.

18. yüzyılın sonlarında ABD’de birçok atın çektiği posta aralarında, sürücü koltuğu yoktu ve sürücü en arkada ve soldaki atın üzerinde oturuyordu. Bu da yolun solundan gidildiğinde karşıdan geleni ve yolun kontrolünü zorlaştırıyordu.

Çok geçmeden ABD deki trafik sağdan işlemeye başladı. Fransız ihtilali sırasında, ihtilalin liderlerinden Maximilien Robespierre, biyik bir olasılıkla katolik kiliseye meydan okuyanlara bir jest olsun diye, Parislilerden yolların sağından gitmelerini istedi.

Bir süre sonra slında kendiside solak olan Napolyon tarafından zapt edilemediğinden İngilizler yolun solundan gitme alışkanlığından vazgeçmediler. Avustralya Hindistan ve Kıbrıs gibi tüm eski sömürgelerinde de bu usulü devam ettirdiler. Zaten ingilizler’de Amerikalılardan farklı olarak sürücü arabanın üstünde ve sağında oturuyordu.

Modern araba teknolojisinin gelişmesi ile bu gelişmenin dünyada öncüsü olan ABD’de sürücü koltuğu ve direksiyon sağdan gidişe uygun olarak sola konuldu ve dünyanın birçok bölgesinde bu şekilde yaygınlaştı.

İngilerede’ki ve eski sömürgelerinde, trafik akışını sağ şeride almanın faturası o kadar yüklüdür ki, artık isteselerde kolay kolay bunu yapamazlar.

Hangi ülede olursanız olun, tarfiğin yönü ister sağdan olsun ister soldan, karşıdan karşıya geçmeden önce, siz yinede her iki yöne bakmayı ihmal etmeyin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir